Linoleum/PVC reiniging

Linoleum, vinyl (pvc) en rubber vloeren

Met linoleum vloeren bedoelen we vloeren die inderdaad uit linoleum, maar ook uit vinyl (pvc) en rubber bestaan. Kortom de elastische vloeren. Een vloerbedekking die we vaak vinden in scholen, ziekenhuizen, kantoren en openbare gebouwen.

Deze vloeren vragen veel arbeidsintensief onderhoud, en wanneer dit niet goed wordt uitgevoerd zijn de gevolgen groot:

  • het niet meer kunnen herstellen van de uitstraling,
  • verlies van kleur,
  • beschadigde toplagen etc.

Advies over het gevraagde onderhoud

Onderhoud is hier intensief en brengt de nodige kosten met zich mee. Het strippen en opnieuw in de was zetten van dergelijke vloeren is specialistisch werk wat met geschikte producten verricht dient te worden.

Nexus Cleaning heeft al vele jaren ervaring als het gaat om het onderhoud en de reiniging van deze elastische vloeren. Ook nu brengen we een advies uit wat past bij het gevraagde onderhoud.