Visie

Onze idealen en visie

Wij vinden het belangrijk dat mensen elkaar respecteren en waarderen, dat we zorg hebben voor een goed en gezond milieu en dat we streven naar perfectie in hetgeen we doen. Deze gedachten zijn terug te vinden in ons schoonmaakbedrijf.

Wat we nastreven is samen te vatten in de volgende 6 pijlers:

Tevredenheid

Ons doel is tevreden klanten en tevreden medewerkers waarbij we streven naar langdurige relaties.

Tevreden medewerkers

De laatste jaren is de schoonmaakbranche erg onrustig. Er is grote concurrentie, vaak een slecht imago, weinig transparantie en veel onvrede bij werknemers. Bij een schoonmaakbedrijf is de werkdruk vaak erg hoog, het is een lichamelijk zeer belastend beroep met veel arbeidsrisico’s en werknemers worden niet altijd eerlijk behandeld. Wij vinden dat onze medewerkers recht hebben op respect en waardering. Zij vormen ons schoonmaakbedrijf en stellen ons in staat om de kwaliteit te leveren die we voor ogen hebben.

Wij investeren in onze medewerkers en hun ontwikkeling. We zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, werken volgens de Arbo-CAO, geven een eerlijke beloning en gebruiken kwalitatief goede en ergonomische materialen.

Tevredenheid en dagschoonmaak

De schoonmaak van uw bedrijf kan, naast reguliere ochtend- en avondtijden, vaak ook prima overdag plaatsvinden. Dit heeft vele voordelen voor iedereen:
De schoonmaker wordt zichtbaar voor de gebruikers van een gebouw, wat leidt tot een prettige samenwerking en een wederzijdse waardering. Ook kan er snel ingespeeld worden op ‘spoedwerkzaamheden’. Daarnaast wordt, door dagschoonmaak, een combinatie met een gezinsleven eenvoudiger voor een schoonmaakmedewerker

Tevreden klanten

Het is onze zorg dat uw gebouw schoon blijft. We willen graag dat u tevreden bent. Tevreden over de technische kwaliteit van onze schoonmaak en tevreden over onze communicatie en service.

Wij verrichten de werkzaamheden op tijdstippen die u het beste uitkomen. Dit kan in de ochtend of avond zijn. Wellicht is dagschoonmaak ook voor u aantrekkelijk? Bij dagschoonmaak krijgt de ‘onbekende’ die uw gebouw schoonmaakt een gezicht. Uit onderzoek blijkt dat hierdoor de solidariteit tussen gebruikers van het gebouw en de schoonmaker sterk toeneemt. Deze samenwerking leidt tot een hoge tevredenheid van beiden.

Transparantie

Wij communiceren open en helder over onze inzet en het resultaat.

U heeft recht op inzicht in de gemaakte afspraken en de voortgang van de door ons uitgevoerde werkzaamheden. We starten met een duidelijke inventarisatie en calculatie en we maken onze prestaties meetbaar. De transparante werkwijze zorgt ervoor dat de werkzaamheden verlopen zoals vooraf afgesproken is. Ook verkleint het de kans op fouten. U hoeft dus niet bang te zijn voor onverwachte problemen achteraf.

Wij willen graag van u weten of u tevreden bent, wat onze verbeterpunten zijn en wat u van ons verwacht. Daarom vinden wij het hebben van een aantal structurele persoonlijke contactmomenten per jaar erg belangrijk.

Om helder met u te communiceren maken we, naast ons persoonlijke contact, gebruik van online technologieën. U krijgt een inlogcode voor onze website waarop u 24/7 informatie kunt vinden over:

  • De bij u gewerkte uren. Met een smartphone registreren onze medewerkers hun aanwezigheid op uw locatie.
  • De uitgevoerde werkzaamheden, bijzonderheden en de planning voor toekomstige werkzaamheden vind u in het online logboek.
  • Facturen en factuurhistorie.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij onderschrijven het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en we voelen ons verantwoordelijk voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu.

Bij al onze keuzes proberen we een balans te bereiken in People, Planet en Profit. MVO in de facilitaire dienstverlening draait om de mensen die de diensten verlenen. Wij proberen een bijdrage te leveren door goed werkgeverschap, diversiteit en arbeidsparticipatie van mensen.

Daarnaast proberen we het milieu te sparen door onze logistiek efficiënt te plannen waardoor niet meer (auto) kilometers gemaakt worden dan nodig is.

Ook in de gebruikte werkmaterialen houden we rekening met het milieu. Zo maken we bij onze schoonmaakwerkzaamheden  hoofdzakelijk gebruik van de microvezelmethode. Deze reinigingsmethode is effectief, ergonomisch en spaart het milieu. We gebruiken hierdoor minder schoonmaakmiddelen. De middelen die we nog gebruiken dragen zoveel mogelijk een eco-label.

Dagschoonmaak levert een bijdrage door een mogelijke besparing op energiekosten. Ook krijgt de schoonmaakmedewerker een gezicht hetgeen goed is voor zijn waardering en binding met de locatie. Daarnaast  kan een schoonmaakmedewerker de werktijden beter combineren met de zorg voor een gezin.

We gaan voor een langdurige relatie met u en onze medewerkers. Op die wijze kunnen wij onze investeringen terug verdienen, leren onze medewerkers uw gebouw optimaal kennen en kunnen we onze continuïteit waarborgen.

Innovatie

Innovatie helpt ons bij het waarmaken van onze beloften.

Onze medewerkers gebruiken een smartphone om zich te registreren op het moment dat ze in u gebouw aankomen en op het moment dat ze bij u weggaan. Zo krijgt u een goed inzicht in de gewerkte uren en is het voor ons mogelijk om efficiënt en geautomatiseerd te werken. Daarnaast biedt het onze medewerkers extra veiligheid wanneer ze werken op tijdstippen dat er niemand in een gebouw aanwezig is. Er wordt namelijk een signaal verzonden wanneer een werknemer niet uitlogt.

Verder heeft u online 24/7 beschikking over relevante managementinformatie, werkschema’s en een factuurhistorie. U kunt op onze website inloggen en vinden wat u nodig heeft op een moment dat het u uitkomt. Tevens kunt u bijzonderheden en wensen aan ons meedelen.

Innovatief aan onze schoonmaakmethode is dat wij bij de schoonmaak van het sanitair een stap verder kunnen gaan. Wij besteden veel aandacht aan ‘onzichtbare vervuiling’. U moet hierbij denken aan vervuiling, zoals urinesporen, die voor het ‘blote oog’ niet zichtbaar is maar die wel kan zorgen voor een onhygiënische situatie en stankoverlast. Indien u dit wenst, voeren we hiertoe controles uit met een UV lamp. Onze medewerkers leren om alert te zijn op dit soort vervuiling en deze te verwijderen.

Kwaliteit

Dat uw gebouw schoon blijft is onze zorg! Wij zorgen voor kwaliteit in schoonmaak door getrainde medewerkers en het gebruik van de beste materialen en middelen.

We starten met een goede inventarisatie en werkvoorbereiding, zodat we kunnen zorgen dat de door ons uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan uw wensen. Bij de inventarisatie van uw sanitair gebruiken we, indien we dit met elkaar afgesproken hebben, een speciale UV lamp om eventuele vervuiling op te sporen.

In onze werkvoorbereiding wordt zorg gedragen voor een gedegen planning van reguliere en periodieke werkzaamheden, gebouwrouting, instructie en werkprogramma’s waardoor bij aanvang van de werkzaamheden dit zonder problemen kan verlopen.

Meten is weten!

Tijdens de beginperiode vindt er extra begeleiding plaats. Hierdoor zijn wij in staat in een korte periode het gewenste resultaat te bereiken. Voor het realiseren van een goede schoonmaakkwaliteit en het flexibel inspelen op de schoonmaakbehoefte, is overleg tussen uw organisatie en Nexus Cleaning van essentieel belang. Daarom stellen we in overleg met u doelstellingen op en maken afspraken over de kwaliteitsbewaking en evaluatie daarvan.

Belangrijke hulpmiddelen bij een kwaliteitsmeting zijn een meetsysteem dat gebaseerd is op de door de VSR opgestelde meetsystemen, en een controle van het sanitair met behulp van UV licht. Hierdoor is het mogelijk om de kwaliteit te beheersen en te corrigeren.

Waarmaken

Doen wat je belooft en afspraken nakomen. Het lijkt heel simpel en voor ons is het dat ook. U mag ons daar dan ook altijd op aanspreken!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan nu contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking! We zijn een schoonmaakbedrijf uit Venray en werken in de regio Venray, Horst, Venlo, Boxmeer, Deurne en Helmond.