Verhoging lonen met 2%

18 jun

Verhoging lonen met 2%

Verhoging lonen met 2% !

De CAO- lonen voor onze medewerkers worden met 2% verhoogd.

Bij betalen per 4- weken wordt de loonsverhoging doorgevoerd met ingang van periode 7 ( oftewel 15 juni ) en bij maandelijkse betaling per 1 juli. Onze medewerkers hebben geluk want wij hebben een 4-wekelijks loon.

De schoonmaakbranche heeft vaak een slecht imago. De werkdruk is vaak hoog en werknemers worden niet altijd eerlijk behandeld.
Wij vinden het erg vervelend dat er nog altijd veel misstanden plaats vinden binnen de schoonmaakbranche.
Onze medewerkers hebben recht op respect, heldere communicatie en waardering. Zij vormen ons schoonmaakbedrijf en stellen ons in staat om de kwaliteit te leveren die we voor ogen hebben.
We zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, werken volgens de Arbo-CAO, en geven een eerlijke beloning.